Liman Tesisine Giriş Usulleri

Nemport limanı ve bağlılarına giriş yapacak kişi ve araçlardan istenen evraklar ekte olup evrakların hangi giriş safhasında isteneceği bilgileri aşağıda yer almaktadır.
  • Nemport limanı ve bağlılarında aktif çalışma yapacak (sıcak iş, kazı, montaj/demontaj, Kaldırma operasyonları, enerji hat çalışmaları vb.) firmalardan alt yüklenici prosedür evrakları.
  • Sadece Nemporta ait malzemelerin gümrüklü sahaya girişlerinde (Kargo, Depo malzemesi vb.) firmalardan Nakliyeci prosedür evrakları.
  • Ziyaretçilerin gümrüklü sahaya girişlerinde ziyaretçi prosedür evrakları.
  • Acente ve gümrük müşavirlik firma personellerinin gümrüklü sahaya girişlerinde gemi acente ve gümrük müşavirleri prosedür evrakları talep edilmektedir.

Uygulama talimatları kapsamında belirtilen evrakların limanizin@nemport.com.tr adresine iletilmesini rica ederiz.

Gerekli Belgeler

Alt Yükleniciler
pdf
Malzeme Getiren Nakliyeciler
pdf
Ziyaretçiler
pdf
Gemi Acenteleri ve Gümrük Müşavirleri
pdf
Nemport Logo

Ege Bölgesi'nin dünya'ya açılan ticaret kapısı Nemport; 2010 yılından itibaren, yükselen sanayi ve endüstri değeri Aliağa'da bulunan Nemrut körfezinde ülke ekonomisine katma değer sağlamaktadır.